Witaj Kliencie. Zaloguj się lub załóż konto.
Ten koszyk jest pusty
Wczytywanie produktów
Kod produktu Ilość

Dostawa

1. Dostawa towaru zamówionego w sklepie internetowym www.sklep.cx.pl realizowana jest przesyłką wyłącznie we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. COMPLEX IQ Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

2. Zamówione towary dostarczane są tylko na terenie całego świata.

3. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania następujących terminów dostawy:

a) 7 dni – licząc od dnia uznania rachunku bankowego COMPLEX IQ Sp. z o.o. do dnia przekazania zamówionego towaru kurierowi;

b) w przypadku wyboru opcji: płatność za pobraniem, gotówką do rąk przewoźnika – 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez COMPLEX IQ Sp. z o.o. zakończenia realizacji zamówienia (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) do dnia przekazania zamówionego towaru kurierowi.

Terminy opisane w punkcie 3a i 3b dotyczą tylko towarów dostępnych na stanie magazynowym sprzedawcy. W przypadku towarów aktualnie niedostępnych należy skontaktować się z handlowcem w celu określenia terminu dostawy.

4. Kupujący, podczas odbioru towaru od przewoźnika, ma obowiązek dochować wszelkich aktów staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru, a także zgłoszenia przy odbiorze wszelkich wad.

5. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

a). sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera;

b). złożenia u Kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u Kuriera, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie;

c).poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie pisemnej; za formę równoważną formie pisemnej uważa się formę wiadomości e-mail oraz faksu.

6. Kupującemu, który nie odbiera towaru w terminie, COMPLEX IQ Sp. z o.o. ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin odbioru. Po jego bezskutecznym upływie COMPLEX IQ Sp. z o.o. może wystawić korektę dokumentu sprzedaży bez powiadamiania Kupującego oraz może swobodnie dysponować towarem. Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, które COMPLEX IQ Sp. z o.o. poniosła w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru bądź brakiem jego odbioru.

INFORMACJE
   Dane kontaktowe

COMPLEX IQ S.A.
ul. Papiernicza 7E
92-312 Łódź
hl@cx.pl


   Aktualizacja, statystyka
Ceny: 2018-02-19 08:05:09
Stany magazynowe:
2018-02-19 08:05:09

                

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319837, NIP: 7282711246. REGON: 100615610

Ceny obowiązują wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.
Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
Strona główna | Jak kupować? | Regulamin
Copyright by COMPLEX 2010. All rights reserved.