Witaj Kliencie. Zaloguj się lub załóż konto.
Ten koszyk jest pusty
Wczytywanie produktów
Kod produktu Ilość

Formy płatności

1. Płatność za towar, obejmująca także koszty jego dostawy, może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:

a) Płatność na rachunek bankowy COMPLEX IQ Sp. z o.o. (przed wysyłką towarów)

b) Płatność za pobraniem, gotówką do rąk przewoźnika (w chwili odbioru towarów)

2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu.

3. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego COMPLEX IQ Sp. z o.o.

4. COMPLEX IQ Sp. z o.o. może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez COMPLEX IQ Sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji, po spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności. Wszelkie dodatkowe zastrzeżenia, zmieniające podstawowe warunki i formy płatności, winny być poczynione w formie pisemnej. Za formę równoważną formie pisemnej uważa się formę wiadomości e – mail oraz faks.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie COMPLEX IQ Sp. z o.o. jest upoważniona do żądania zapłaty ustawowych odsetek, chociażby nie poniosła ona żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Klient odpowiedzialności nie ponosi.

6. Wykluczone jest ustanawianie na nabytych towarach zastawu oraz innych obciążeń przed wydaniem towaru Klientowi. COMPLEX IQ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia przez Klienta ceny towaru w całości.

 

INFORMACJE
   Dane kontaktowe

COMPLEX IQ S.A.
ul. Papiernicza 7E
92-312 Łódź
hl@cx.pl


   Aktualizacja, statystyka
Ceny: 2018-02-19 08:05:09
Stany magazynowe:
2018-02-19 08:05:09

                

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319837, NIP: 7282711246. REGON: 100615610

Ceny obowiązują wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.
Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
Strona główna | Jak kupować? | Regulamin
Copyright by COMPLEX 2010. All rights reserved.